نعت

آهي آدم کي مليو ته به شرف تنهنجي شان جو


آهي آدم کي مليو ته به شرف تنهنجي شان جو

الف    احمد     مان   ٺهيو      آ    آئينو   ايمان جو


تون    رسولِ روح   افزا   رحمت  للعٰلمين

ڪنهن مليو قوسين ادنيٰ مرتبو ميخان جو


ات هوندو  آزاد عربي قيد جت جملي جهان

اوه! رسولِ پاڪ رهبر! روح آن قرآن جو


پيو ڪندو آزاد  اُمتي سو اُمي عربي عجيب

اوج احمد عام ڏسندي آه ڏينهن امتحان جو


شل مجاهد مصطفيٰ جي سامهين صورت ڏسي

ٻيو اندر ۾ آسرو ڪو ناه ڪنهن غلمان جو

Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s