نظم

هڪ ڪنڍيون ڪاريون اکيون ٻيا ڪجل جا ڪانپيا


هڪ ڪنڍيون ڪاريون اکيون ٻيا ڪجل جا ڪانپيا

شيردل  شهباز  شوريل  منجھ ڇٽي  ميدان  پيا

وار وسيهر کان به وڌ ٿيا ور رکن واسينگ جيئين

ٻئي ڪلاڌاري ڪلهن تان نانگ ڪن نيشان پيا

اڄ انجمنِ ارم ۾ هيءَ آشنائي ڪئي عجيب

دلربا جي دست بيعت ڪن وڏا دگران پيا

برگ گل يا برف چمڪي يا بديحل باغ ل۾

يا ڪنڊون ڪاڪل جون ڪاريون يا کلي قرآن پيا

سيڪڙو سهڻا سلامي منجھ هرڻ حورون پريون

گلبدن گوشي نشيني منجھ گهمن غلمان پيا

هڙ حسينن تي حڪومت ڪئي اچي حضرت حسين

منتظر جنهن لاءِ ”مجاهد“ او اچي امتحان پيا

Standard

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s